Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

“Każdy mężczyzna, każda kobieta ma słabość do jednej osoby na całym świecie. Gdyby ona zadzwoniła i powiedziała "Przyjedź do mnie, chcę być z Tobą" zerwałbym się z końca świata, aby to zrobić. Aby z nią być".

— Piotr C. - Pokolenie Ikea. Kobiety
Wiem, co pomaga w likwidowaniu lęku. (...) Bez wątpienia - regularne spanie w jednym łóżku z osobą, o której wiemy, że gdy będziemy mieli 39 stopni gorączki, ona pójdzie nam do apteki i ugotuje nam rosół.
— Jakub Żulczyk
Reposted byzupelnie10pln
9963 4c7b 390
Reposted byenkapeNorthwolfzupelnieFiodor11blackcatLipschenlegohousewastedtimeleniwieecdouxsouvenirsfrom-the-insidestoryofmylifemauakniespokojna-duszahersmilejesiennymisiek
(...) balansuję wciąż pomiędzy pragnieniami zupełnej samotności, by czytać i pracować, a tak wielką potrzebą ludzkich gestów i słów.
— Sylvia Plath
9393 2372 390
Reposted bymgdNorthwolfzupelnieanakareninanotforgetmeLipschenwszystkocozlehersmile
9215 de7f 390
9201 4749 390
Reposted bysmikela smikela
9171 c741 390
Reposted byzupelniedouxsouvenirsdouxsouvenirsarrependimentoIhaveadream17novemberdian364nergotransfuzja-mendacioussputniksweetheartblubrakama1110follow-meLOLALOqazwsxedcrfvtgbEwelswhiterumqazwsxedcrfvtgbpunkahontaznowaayefemerydaparadokswhatevernevermindlivefreekarolka2302fxckyox
9142 ceb5 390
9131 147a 390
9110 1603 390
9012 d7aa 390
Reposted byliwqkulkacurlyabsolutelyfuckingnotzboczonescierwomary-jade-bladeirieth

Kiedyś pomyślałam, wsiądę w pociąg i przyjadę do ciebie. Ale to przecież o wiele za późno, o lata za późno, o całe życie za późno. (...) Kupiłam nawet bilet, pociąg przyjechał, konduktor widząc, że nie wsiadam, spytał, pani nie wsiada, lecz zabrakło mi odwagi.

— Myśliwski: Ostatnie rozdanie.
Reposted byhistoriapaniBKrowiPlacek
6749 51f9 390
6703 71ed 390

"Podkochuję się w Tobie powoli, ale za to systematycznie."

— Stanisław Ignacy Witkiewicz
Reposted byannnairda annnairda
2209 5cdc 390
Wy tez?
Reposted fromwhiskyinthejar whiskyinthejar viariczard riczard
2508 6720 390
Reposted fromfelicka felicka viainsanedreamer insanedreamer
Zaniedbasz, to stracisz.
— Konfucjusz
Reposted frompesy pesy viakarmacoma karmacoma
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl